eGjeta.com është dyqan online ku ju mund të bleni Goma, Vajra, Aksesorë dhe pjesë për veturën tuaj, Paisje teknologjike, Laptop, Kompjuter, Smartphone, Kozmetikë, Paisje Sportive, Paisje Shtëpiake, si dhe shumë produkte tjera. Ne ofrojmë mundësi të lehta të pagesës përmes bankës ose pagesa me para në dorë, si dhe transport të sigurtë për 48 orë brenda territorit të Republikës së Kosovës.
115.00€ 150.00€
-23.33%
131.16€ 172.25€
-23.85%

Out of stock

157.56€ 186.00€
-15.29%

Out of stock

214.06€ 253.27€
-15.48%

Out of stock

228.50€ 231.50€
-1.30%

Out of stock

325.90€

Out of stock

422.50€ 450.00€
-6.11%

Out of stock

138.72€

Out of stock